Seniorafdelingen

Klubben for de voksne.

Vi følger en pjece eller andet oplægsmateriale som vi i fællesskab finder frem til.
Det er gerne vigtige spørsmål der bliver diskuteret, og alle har ret til lige netop deres mening!
Der er livlig diskution, men ingen uvenner.

Vi mødes en gang om måneden i vinterhalvåret, altid en tirsdag.

Yderligere oplysninger hos:

Birte Kofod
Tlf.: 20 27 57 14